Jesteś tutaj: Start / Oświata

Oświata

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Znów będą wakacje, wakacje będą znów !

Rozpoczyna się czas wolny od nauki w szkole. Dla całej młodzieży szkolnej to ogromna radość i zasłużony odpoczynek, chociaż może nie każdemu uda się wyjechać choćby na trochę w ciekawe miejsca. Nie znaczy to, że w miejscu zamieszkania nie można spędzić czasu ciekawie i pożytecznie. Wszędzie tam gdzie zawiedzie Was przygoda, pamiętajcie , że cokolwiek robicie w swoim życiu , czyńcie rozważnie. Zagrożenia czyhają zwłaszcza na młodych ludzi i to nie tylko te związane ze zdrowiem i życiem.
Będąc na wakacjach, urlopie wczasach, daleko od domu, w nieznanym miejscu, na wsi czy w domu rodzinnym, miejcie na uwadze przede wszystkim Wasze bezpieczeństwo, a zwłaszcza dzieci. Wyruszając na wakacje pomyślcie przez chwilę o tym, że nawet najpiękniejsze wakacje nie zastąpią własnej przezorności i rozwagi.
Marek Stępak – Wójt Gminy Jeżowe i Redakcja Gazety Jeżowskiej życzą wszystkim niezapomnianych wrażeń wakacyjnych, urlopowych, zdrowych i szczęśliwych powrotów do domu.

Stanisław Szot

31 lipca 2015

Literackie i dziennikarskie laury uczniów LO w Jeżowem

Trzy nagrody i dwa wyróżnienia w kategorii dziennikarskiej oraz literackiej – to efekt udziału jeżowskich licealistów w XVI Regionalnym Konkursie Dziennikarzy Młodzieżowych i Twórców, którego finał odbył się 19 czerwca w Osiedlowym Domu Kultury „Karton” w Rzeszowie. II nagrodę za wywiad ze starostą Robertem Bednarzem otrzymała Gabriela Pikor z klasy II LO, III nagrodę za opowiadanie „Niezapomniany czas” przyznano Ewelinie Błądek – tegorocznej maturzystce. Główną nagrodę za opowiadanie fantasy „Świeży Gramin. Prolog” otrzymała Agnieszka Peszt z II LO, która w tej kategorii nie miała większej konkurencji. Wyróżnienie za tekst publicystyczny przypadło Sabinie Przybysz z II LO, zaś pierwszoklasistkę Magdalenę Sobieszek nagrodzono za „Dziennik Maj(k)owy”.
Nad kolejną edycją konkursu organizowanego
w OKK „Karton” RSM patron medialny objęła redakcja miesięcznika „Nasz Dom – Rzeszów”, ponadto patronowała mu Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Baranówka”.
W skład jury wchodzili twórcy z rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich: Jerzy Nawrocki, Adam Decowski i Janina Ataman-Gąsiewicz, oraz redaktor miesięcznika „Nasz Dom – Rzeszów” – Ryszard Zatorski. Przyznali oni wyróżnienia i nagrody w kategorii dziennikarskiej i literackiej dla najlepszych spośród 61 młodych twórców. W kategorii dziennikarskiej główną nagrodę otrzymałą Jagoda Niewczas z Gimnazjum Integracyjnego nr 17 w Rzeszowie. Tryumfatorami w kategorii literackiej zostali Kinga Gierlak z LO ZDZ w Rzeszowie (poezja), Maksymilian Myśliwiec z ZSE w Rzeszowie (miniatura literacka) oraz Maria Pleśniak z Gimnazjum Integracyjnego nr 17. Za bajkę nagrodzono Mateusza Nędzę
z ZSE w Rzeszowie.
Kolejne laury dla licealistów z Jeżowego potwierdzają wysoki poziom ich twórczych dokonań i pracy
z utalentowaną młodzieżą w tej szkole. Dla Agnieszki Peszt był to kolejny laur, albowiem już w roku ubiegłym – jako pierwszoklasistka – zdobyła w tym konkursie III nagrodę. Tym razem jako autorka pisząca w konwencji science fiction (fantasy) nie miała konkurencji, zdobyła główną nagrodę. Zamieszczony w ostatniej gazetce szkolnej (nr 78) wywiad Gabrieli Pikor ze starostą Robertem Bednarzem, wcześniej został wysłany ma konkurs w „Kartonie” i przyniósł autorce drugą nagrodę w tej kategorii dziennikarskiej. Wyróżnienie dziennikarskie przypadło zaś Sabinie Przybysz, która od niedawna współpracuje z gazetką „Post Scriptum”
i zamieszcza w niej swoje teksty. Ewelina Błądek, której jury przyznało III nagrodę za opowiadanie, odniosła sukces właściwie już po ukończeniu szkoły (zjawi się w szkole jeszcze po wyniki egzaminu maturalnego). Także od niedawna współpracuje z gazetką szkolną Magdalena Sobieszek, uczennica I LO. I już zdołała odnieść sukces konkursowy.
W sympatycznej atmosferze i dobrych humorach (tym bardziej, że to niemal koniec roku szkolnego) młodzi twórcy i ich opiekunowie wzięli udział w tym ostatnim konkursowym akcencie roku szkolnego 2014/2015. Prowadzący uroczystość finałową (zarazem juror) Jerzy Nawrocki oraz kierujący „Kartonem” Józef Tadla podkreślili wysoki poziom literackich dokonań młodych twórców i wraz
z władzami Osiedla „Baranówka” i znanym dziennikarzem Szymonem Jakubowskim wręczyli nagrody i wyróżnienia dla najlepszych z nich. Artystycznym akcentem uroczystości był sceniczny występ grupy dziecięcej, sesja zdjęciowa po wręczaniu laurów konkursowych zaś utrwaliła ten moment na wielu aparatach cyfrowych. Jury konkursowe i patroni konkursu podziękowali także za pracę z młodzieżą jej opiekunom, polonistom uczącym w szkołach, z których wywodzili się laureaci. Wiele ciepłych słów padło pod adresem Liceum Ogólnokształcącego w Jeżowem i twórczej młodzieży, która w tej szkole się kształci. Tak duża ilość laurów, jaka po raz kolejny przypadła jeżowskim uczniom, potwierdza, że jest to „literackie zagłębie”.

Tekst i fot. Ryszard Mścisz

23 lipca 2015

Gimnazjalni twórcy ze Stalowej Woli i Jaty najlepsi

21 maja w auli Zespołu Szkół w Jeżowem odbył się finał IV Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”. Werdykt jury zadecydował, że najlepszymi spośród 76. gimnazjalnych twórców, którzy wzięli udział w konkursie, zostały Natalia Rusin i Katarzyna Porębska ze Stalowej Woli (w kategorii poezji) oraz Monika Bieleń z Jaty (w kategorii prozy).
Cieszący się od początku dużym zainteresowaniem konkurs literacki, skierowany do młodzieży gimnazjalnej, zgromadził liczne grono laureatów i ich opiekunów z kilku powiatów Podkarpacia. W auli Zespołu Szkół w Jeżowem witali przybyłych gości dyrektor szkoły Stanisław Haduch, organizator konkursu – polonista Ryszard Mścisz, oraz młodzież licealna. Patronat honorowy nad IV Konkursem Twórczości Literackiej objął Starosta Niżański Robert Bednarz, który od początku był z nim związany – wcześniej jako radny powiatowy.
Uczestników finału konkursu „Gdy słowa dojrzewają” powitał serdecznie dyrektor Stanisław Haduch, wyrażając także swoją wdzięczność staroście Robertowi Bednarzowi za wsparcie dla tego przedsięwzięcia i osobisty udział w gali finałowej. Jej program przedstawił Ryszard Mścisz – organizator i zarazem jeden z konkursowych jurorów. Jury IV Konkursu Twórczości Literackiej po raz kolejny przewodniczyła wiceprezes rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich – Małgorzata Żurecka ze Stalowej Woli. Ponadto zasiadały w nim Marta Gdula-Żukowicz, przez kilka lat prezes Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli, oraz Irena Czyżowska-Smusz, polonistka Zespołu Szkół w Jeżowem oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu. Patronami konkursu byli także: rzeszowski oddział Związku Literatów Polskich, kwartalnik literacko-artystyczny „Fraza” w Rzeszowie, który wydawany jest przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Stowarzyszenie Literackie „Witryna” oraz Gminne Centrum Kultury
w Jeżowem.
Za piękną dekorację i przyjmowanie gości konkursu odpowiadały pierwszoklasistki Sylwia Błądek, Paulina Piędel i Bernadetta Szewc. Ostatnia z nich wraz z koleżankami klasowymi Magdaleną Sobieszek, Moniką Borek, Małgorzatą Peszt i Aleksandrą Orszak stworzyła na szkolnej scenie zainscenizowany klub czytelników, którego zadaniem było przybliżenie wszystkim części nagrodzonych tekstów. Przewodnicząca jury Małgorzata Żurecka wypowiedziała wiele ciepłych słów o gimnazjalnych twórcach, idei konkursu i samej jego organizacji. Pewnym dopełnieniem w większości poważnych tekstów konkursowych był znakomity kabaretowy występ Gabrieli Pikor i Sabiny Przybysz. Kolejnym punktem programu było wystąpienie organizatora Ryszarda Mścisza, który zaprezentował statystykę konkursową i uwagi warsztatowe, związane z nadesłanymi propozycjami literackimi. Okazało się na przykład, że w tym roku po raz pierwszy dotarły do Jeżowego utwory twórców spoza Podkarpacia: z Nowego Sącza i Warszawy.
Najważniejszym momentem imprezy finałowej było odczytanie przez Ryszarda Mścisza i wręczenie przez starostę Roberta Bednarza oraz jurorki Małgorzatę Żurecką i Martę Gdulę-Żukowicz wyróżnień i nagród głównych. Na początek jednak swoją nagrodę Michałowi Szelidze z Publicznego Gimnazjum w Groblach wręczyła przewodnicząca jury,
a następnie organizator konkursu własnymi nagrodami obdarzył Katarzynę Marut z gimnazjum w Jacie i Karolinę Delektę z Cholewianej Góry.
W kategorii poezji przyznano dwie równorzędne nagrody pierwsze dla stalowowolskich gimnazjalistek: Natalii Rusin (Gimnazjum nr 5) i Katarzyny Porębskiej (Gimnazjum Katolickie). Za najlepszą w kategorii prozy została uznana Monika Bieleń z Publicznego Gimnazjum w Jacie. Drugą
i trzecią nagrodę za poezję otrzymały również gimnazjalistki stalowowolskie – Wiktoria Słomska (Gimnazjum Katolickie)
i Angelika Kędzia (Gimnazjum nr 5). W prozie nagrodę II otrzymali Mateusz Kata (Gimnazjum nr 7 w Stalowej Woli) oraz Katarzyna Cisek (Publiczne Gimnazjum w Jeżowem), zaś III nagroda przypadła Katarzynie Wojtak (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ulanowie) i Paulina Mazur (Publiczne Gimnazjum w Zarzeczu). Wśród kilkunastu wyróżnień konkursowych zwraca uwagę wszechstronność twórcza Wiktorii Pikuły
z Gimnazjum nr 1 w Nisku, która została wyróżniona zarówno w poezji, jak i w prozie. Dyplomy i książkowe upominki przypadły także opiekunom laureatów (łącznie 23.), spośród których szczególną uwagę zwraca osiągniecie mgr Zofii Wlazło z Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli, która mogła się cieszyć z sukcesu trzech laureatek.
W swoim wystąpieniu po wręczeniu konkursowych laurów starosta Robert Bednarz docenił ideę konkursu
i pogratulował literackich talentów oraz zdobytych laurów gimnazjalistom, ponadto zaś zachęcił ich do wyboru Zespołu Szkół w Jeżowem – szkoły, która nie tylko oferuje wysoki poziom nauczania, ale także rozwijanie talentów literackich
i dziennikarskich.
Sesje zdjęciowe, kuluarowe rozmowy i poczęstunek dla uczestników finału IV Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają” to finalny akcent kolejnej udanej imprezy w Zespole Szkół w Jeżowem.

Tekst i fot. Ryszard Mścisz

22 lipca 2015