Wiadomości z Urzędu Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

50- lecie kapłaństwa ks. Kazimierza Lęcznara

W dniu 12.06.2015 podczas sumy odpustowej w kościele parafialnym w Groblach odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. Kazimierza Lęcznara – wieloletniego proboszcza parafii Groble. Ks Kazimierz Lęcznar pochodzi z parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie, ur. 20 listopada 1938 w Łańcucie a święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1965 roku w ówczesnej katedrze przemyskiej. W latach 1976 - 1979 był wikariuszem w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP
w Strzyżowie. W 1982 roku ks. Kazimierz Lęcznar został mianowany pierwszym proboszczem nowo powstałej Parafii Groble i pełnił tę funkcję do 2012 roku czyli przez 30 lat. Z jego inicjatywy dokonano rozbudowy kościoła poprzez dobudowanie naw bocznych, przedsionka i wieży kościelnej. Ks. Lęcznar jest kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Opatowie. Obecnie jest na emeryturze i nadal pełni posługę kapłańską
w miejscowej parafii.
Mszę Świętą koncelebrowali licznie przybyli księża z terenu naszej gminy z Dziekanem Dekanatu Rudnickiego
ks. Waldemarem Farionem na czele. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Gminy Jeżowe: Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak oraz Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe Eugeniusz Ciak, którzy złożyli gratulacje oraz wręczyli Jubilatowi kwiaty
i upominek w postaci płaskorzeźby z wizerunkiem Chrystusa na krzyżu w wykonaniu lokalnego artysty Waldemara Zająca. Życzenia złożyli także przedstawiciele młodzieży, chóru parafialnego i szkoły z dyrektorką Grażyną Podedworną na czele, oraz delegacja Bractwa Świętego Józefa. Uroczystość uświetniła oprawa liturgiczna Chóru Parafialnego z Grobel i krótki koncert Kapeli Ludowej Jeżowianie.

Tekst i fot. Zbigniew Bednarz

16 lipca 2015

Symbole Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

Latem 2013 roku, podczas 28. Światowych Dni Młodzieży w Brazylii, papież Franciszek uroczyście ogłosił, iż  gospodarzem  kolejnych Światowych Dni Młodzieży wybrany został Kraków.  Będzie to drugie w historii spotkanie młodych w Polsce. Pierwsze miało miejsce w sierpniu 1991 roku w Częstochowie.

13 kwietnia 2014, w Niedzielę Palmową, na Placu Świętego Piotra w Rzymie papież Franciszek przekazał polskiej młodzieży Symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyż oraz Ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani („Wybawicielka Ludu Rzymskiego”).  Wówczas rozpoczęła się ich peregrynacja po polskich diecezjach oraz krajach Europy  Środkowo-Wschodniej. W Polsce peregrynacja przeżywana jest pod hasłem: Dotknij miłosierdzia.

Warto jednak cofnąć się trochę wstecz i przybliżyć historię Symboli Światowych Dni Młodzieży. Krzyż wykonany został w 1983 roku z okazji Roku Świętego Jubileuszu Odkupienia (1983-1984) i był umieszczony w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Młodzi ludzie poprosili Jana Pawła II o przekazanie im Krzyża po zakończeniu obchodów, na co papież pozytywnie odpowiedział. Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie. – mówił Ojciec Święty. Wydarzenie to zapoczątkowało wędrówkę Krzyża po całym świecie, a zarazem było zapowiedzią Światowych Dni Młodzieży. Pierwsze z nich miały miejsce wiosną 1985 roku w Rzymie. W 2000 roku po raz pierwszy na Światowych Dniach Młodzieży pojawiła się Ikona Matki Bożej, której kopię umieszczono przy ołtarzu papieskim. Trzy lata później, podczas XVIII Światowego Dnia Młodzieży, obchodzonego w diecezjach, Jan Paweł II podarował młodzieży drugi symbol: Ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani. To kopia starego obrazu znajdującego się w najstarszej i największej, zachodnioeuropejskiej bazylice Matki Bożej – Bazylice Matki Bożej Śnieżnej na wzgórzu Eskwilin w Rzymie. Dzisiaj powierzam wam ikonę Maryi. Od teraz będzie razem z Krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży. Kontemplujcie waszą Matkę! Ikona będzie znakiem matczynej obecności Maryi bliskiej młodym, którzy jak apostoł Jan zostali wezwani, aby przyjąć ją do swojego życia. – zachęcał papież. Przydomek Ikony – Wybawicielka Ludu Rzymskiego – sięga wydarzeń z roku 590, kiedy to w Rzymie panowała epidemia dżumy.  Papież Grzegorz Wielki niósł wówczas wizerunek Maryi w procesji błagalnej o ocalenie miasta. W czasie, kiedy spojrzał w niebo, ujrzał anioła chowającego miecz. Wkrótce po tym wydarzeniu zaraza ustąpiła.

W ramach peregrynacji po Polsce, Symbole Światowych Dni Młodzieży nawiedziły diecezję sandomierską, a także dekanat rudnicki. W Rudniku nad Sanem zostały uroczyście powitane w dniu 23 kwietnia 2015. Następnie miała miejsce msza święta i czuwania modlitewne, w przerwie których odprawiona została droga krzyżowa ulicami miasta. Rudnickie nawiedzenie zakończyło się godzinkami, eucharystią i czuwaniem następnego ranka. Podczas przejazdu do Jeżowego Symbole zatrzymały się obok szkół w Kopkach i Groblach, gdzie społeczność szkolna je adorowała. W dniu 24 kwietnia 2015 od godz. 9:30 Symbole Światowych Dni Młodzieży gościły w parafii Narodzenia NMP w Jeżowem. Peregrynacja rozpoczęła się od uroczystego powitania Krzyża i Ikony Matki Bożej, po którym wszyscy zebrani w świątyni osobiście adorowali Symbole. To wydarzenie rangi historycznej zgromadziło dzieci, młodzież, a także starszych parafian oraz gości z sąsiednich parafii. O godz. 11 została odprawiona przez księży dekanatu rudnickiego uroczysta eucharystia, której przewodniczył biskup Edward Frankowski, a homilię wygłosił ks. Marek Kumór – kustosz Symboli ŚDM. Po mszy świętej Symbole zostały przekazane do dekanatu ulanowskiego.

Nawiedzenie Symboli – Krzyża i Ikony Matki Bożej – w dekanacie rudnickim oraz wybranych parafiach było darem, a zarazem zobowiązaniem dla ludzi młodych, którzy podejmują wielkie dziedzictwo wiary i są  wezwani, by stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata. Peregrynacja tych Znaków pozwoliła już niejako na oficjalnie rozpoczęcie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, które będą mieć miejsce w dniach 26-31 lipca 2016 roku. Poprzedzą je jednak Dni Młodych w diecezjach (20-25 lipca), podczas których młodzież gościć będzie w wybranych parafiach diecezji. W dekanacie rudnickim gości przyjmować będą rodziny z parafii Narodzenia NMP w Jeżowem oraz Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem.

Tekst i fot.: Krzystof Lesiczka

 

14 lipca 2015

Wyborcze podsumowanie i wizyta wicemarszałka w Jeżowem

Maj 2015 roku przeszedł już do historii. Miesiąc ten zapamiętamy jako czas obchodów 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, a także początek zmian w Rzeczypospolitej Polskiej. 10 maja przeprowadzona została I tura wyborów prezydenckich, a dwa tygodnie później, 24 maja – II tura. W pierwszej turze rywalizacja toczyła się pomiędzy 11 kandydatami, natomiast w drugiej zmierzyli się: Andrzej Duda i Bronisław Komorowski.
Zarówno pierwszą, jak i drugą turę wyborów wygrał Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. W skali ogólnopolskiej uzyskał on 34,76 % poparcia. W gminie Jeżowe również zwyciężył Duda. W I turze zdobył on 2 777 głosów (69,25 %). Drugie miejsce zajął wówczas Paweł Kukiz z 592 głosami (14,76 %), a trzecie Bronisław Komorowski - 264 głosy (6,58 %).
Kampania, a następnie druga tura wyborów były niezwykle emocjonujące. Kandydaci na wszelkie możliwe sposoby próbowali przekonać osoby, które nie wzięły udziału w pierwszej turze, a także zdobyć wyborców kontrkandydatów, głównie Pawła Kukiza. Niedzielny wieczór wyborczy, a następnie poniedziałkowe wyniki Państwowej Komisji Wyborczej potwierdziły porażkę urzędującego prezydenta. Bronisław Komorowski uzyskał blisko 48,5-procentowe poparcie, natomiast Andrzej Duda przekonał 51,55 procent wyborców.
Wyniki drugiej tury wyborów w gminie Jeżowe wzbudziły sensację w całym regionie. To właśnie tutaj Andrzej Duda zdobył najwyższe poparcie na Podkarpaciu. Na kandydata PiS-u zagłosowało 91,83 % wyborców (4 149 głosów). Bronisław Komorowski zdobył tylko 369 głosów (8,17 %). Spośród 12 obwodów wyborczych w gminie Jeżowe, najwyższy wynik poparcia dla prezydenta elekta padł
w Krzywdach (95,75 %). Średnią gminną przewyższyły także obwody: Jata (94,37 %), Jeżowe-Podgórze (94,22 %), Jeżowe-Centrum (93,31 %), Groble (92,78 %), Zalesie (92,41 %) i Stary Nart (92,31 %).
Wysoki wskaźnik poparcia dla nowego prezydenta sprawił, iż 12 czerwca wizytę w Jeżowem złożył wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Otwarte spotkanie z mieszkańcami miało miejscu w domu kultury.
Wizyta rozpoczęła się od uroczystego powitania marszałka Kuchcińskiego przez włodarzy powiatu niżańskiego oraz gminy Jeżowe – starostę Roberta Bednarza
i wójta Marka Stępaka. Następnie głos zabrał wicemarszałek, który podziękował mieszkańcom gminy Jeżowe za ogromne zaufanie, jakim obdarzyli prezydenta elekta, Andrzeja Dudę, udzielając poparcia w wyborach prezydenckich. Zapowiedział także, iż nowa głowa państwa odwiedzi Jeżowe we wrześniu br. i osobiście podziękuje za oddane głosy. Odpowiedzią ze strony lokalnych władz było przekazanie na ręce marszałka oficjalnych zaproszeń dla prezydenta Andrzeja Dudy.
W dalszej części spotkania wicemarszałek omówił bieżącą sytuację polityczną w Polsce, a także przedstawił
w wielkim skrócie zamiary nowego prezydenta oraz priorytety zjednoczonej prawicy po zwycięskich, jesiennych wyborach parlamentarnych. Jednymi z pierwszych inicjatyw prezydenta, tuż po zaprzysiężeniu, mają być dążenia do: wypracowania odpowiedniego porozumienia co do wieku emerytalnego oraz wprowadzenie zasiłku w kwocie 500 złotych na drugie i każde kolejne dziecko (w przypadku rodzin o niższym dochodzie – także na pierwsze dziecko). W krótko przedstawionym programie wyborczym zjednoczonej prawicy, Kuchciński wyszczególnił między innymi: obniżenie podatku VAT, opodatkowanie zagranicznych sieci handlowych i banków, przywrócenie bezpłatnego, drugiego kierunku studiów, odbudowa szkolnictwa zawodowego, likwidacja gimnazjów, zwiększenie subwencji oświatowej, a także utworzenie gabinetów lekarskich i stomatologicznych w każdej szkole.
W kolejnej części spotkania głos zabrali mieszkańcy. Lidia Błądek – mieszkanka, a zarazem radna sejmiku wojewódzkiego – złożyła na ręce marszałka gratulacje dla Andrzeja Dudy oraz powiedziała o bardzo dobrej współpracy pomiędzy sejmikiem oraz nowymi władzami gminy i powiatu. Zwróciła uwagę, iż są już widoczne efekty tej współpracy, dzięki czemu udało się wygospodarować środki: na rozbudowę drogi wojewódzkiej w Jeżowem (od drogi krajowej do planowanego węzła na drodze ekspresowej), na którą przetarg ruszy we wrześniu, oraz na modernizację koryt rzek Jeżówka oraz Rudna. Teresa Sitarz, dyrektor szkoły podstawowej w Jeżowem-Podgórzu pozytywnie zaopiniowała zamiar likwidacji gimnazjów oraz odbudowę szkolnictwa zawodowego, a także przedstawiła wicemarszałkowi minusy wybranego wariantu pod budowę drogi ekspresowej. Temat ten rozwinął sołtys Józef Głuszak, który poprosił wicemarszałka o interwencję, jeżeli istnieje jeszcze taka możliwość. Wojciech Kopacz zapoznał gościa z problemem szkód wyrządzanych przez dziki. Na koniec głos zabrał Józef Zając, który poprosił marszałka o wystawienie na liście wyborczej do Sejmu RP obecnego starostę niżańskiego – Roberta Bednarza.
Odpowiadając na prośby mieszkańców, marszałek obiecał przyjrzeć się zgłaszanym problemom oraz propozycjom, a także zareagować w takim stopniu, w jakim będzie to możliwe.
Na zakończenie starosta Robert Bednarz oraz wójt Marek Stępak podziękowali wicemarszałkowi Markowi Kuchcińskiemu za przybycie oraz przekazali pamiątkowe upominki 

tekst i fotografie: Krzystof Lesiczka

12 lipca 2015

Wyniki konkursów na Dyrektorów Szkół w Naszej Gminie

W dniu 09.06.2015 r. odbył się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem Kameralne.
W wyniku postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem Kameralne została wybrana Pani Maria Łyko.

W dniu 16.06.2015 r. odbył się kolejny konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jeżowem. W wyniku postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jeżowem został wybrany Pan Marek Sękiel.

Marian Koc

10 lipca 2015

Wyniki głosowania w wyborach prezydenckich w Gminie Jeżowe

Numer obwodu

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania

Głosów Ważnych

Andrzej  Sebastian Duda

Bronisław Maria Komorowski

Frekwencja
 w %

 
 
 

1 – Jeżowe Centrum

1276

724

717

669

48

56,74%

 

2 – Jeżowe Podgórze

1463

925

917

864

53

63,23%

 

3 – Jeżowe Błądki

668

415

411

369

42

62,13%

 

4 – Jeżowe Kameralne

545

317

313

283

30

58,17%

 

5 - Groble

683

374

374

347

27

54,76%

 

6 - Krzywdy

409

263

259

248

11

64,30%

 

7 - Jata

481

288

284

268

16

59,88%

 

8 - Sójkowa

395

230

230

191

39

58,23%

 

9 - Zalesie

390

238

237

219

18

61,03%

 

10 – Cholewiana Góra

773

434

426

381

45

56,14%

 

11 – Nowy Nart

394

209

207

178

29

53,05%

 

12 – Stary Nart

294

149

143

132

11

50,68%

 

Razem i rozkład głosów ważnych procentowo

7771

4566

4518

4149 = 91,83%

369 = 8,17%

58,76%

 

Piotr Sibiga

9 lipca 2015