Wiadomości z Urzędu Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Gruntowny remont budynku szatni i świetlicy w Nowym Narcie

Dobiega końca remont budynku szatniowo-świetlicowego w Nowym Narcie. Ten budynek zlokalizowany nieopodal kościoła parafialnego pełnił w przeszłości funkcję punktu skupu mleka, zniszczony i nieremontowany został przejęty przez gminę, która wraz z aktywnym udziałem mieszkańców rozpoczęła jego remont, modernizację i dostosowanie do nowych funkcji, które będzie pełnił.

Pierwszą inwestycją gminy w budynek ze środków własnych była wymiana dachu, kolejną zrealizowaną za pośrednictwem straży pożarnej i pozyskanych jako dofinasowanie środków z programu LEADER w kwocie 25 tys. zł. była budowa sceny widowiskowej przylegającej do budynku. Koszt tego zadania łacznie z wkładem gminy wyniósł 32 tys.zł. Rok temu gmina sfinansowała zakup i wymianę okien i drzwi. Kolejnym etapem zrealizowanym także rok temu było sfinasowanie robót budowlanych, wodno - kanalizacyjnych i elektrycznych na kwotę ok 24 tys zł. dzięki napisaniu Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi miejscowości Nowy Nart i uczestnictwie w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi. Dofinansowanie wyniosło 10 tys zł.
Obecnie realizowany jest finalny etap modernizacji i remontu obiektu obejmujący prace budowlane wykończeniowe i elektryczne na kwotę ok. 20 tys zł, dofinansowane w kwocie 10 tys zł także dzięki uczestnictwie sołectwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi oraz prace termomodernizacyjne przy budynku realizowane ze środków własnych gminy.
Ten tak sprawnie i szybko przebiegający remont jest możliwy także dzięki aktywnemu zaangażowaniu mieszkańców sołectwa, którzy doceniając wkład gminy osobiście wykonali dużą część prac budowlanych i porządkowych.
Piękny obecnie obiekt, będzie wkrótce gotowy by mógł służyć różnorodnym potrzebom mieszkańców Nowego Nartu

Edward Chaber

9 września 2015
Przejdź do - Wójt Gminy Jeżowe odznaczony "Medalem 25-lecia NSZZP"

Wójt Gminy Jeżowe odznaczony "Medalem 25-lecia NSZZP"

W sobotę 19.09.2015r. na stadionie "Sokoła" w Nisku rozegrane zostały finały IV Turnieju Niepodległości służb mundurowych. Turniej ten był rozgrywany na 2 stadionach - KS Sparta Jeżowe i KS Sokół w Nisku w dwóch etapach: rozgrywek grupowych i finałów pomiędzy zwycięzcami. Zwycięzcą turnieju została drużyna Komendy Wojewódzkiej Policji Rzeszów, 2 miejsce zdobyła drużyna Straży Granicznej z Przemyśla, 3 drużyna Oddziału Prewencji Policji Rzeszów a 4 Komenda Miejska Policji z Tarnobrzega.

Dekoracji zwycięzców dokonali: Komendant Powiatowy Policji młodszy inspektor Józef Kiełbasa, Przewodniczący NSSZP aspirant sztabowy Józef Bąk, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZP Mariusz Padiasek, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Burmistrz Niska Julian Ozimek. Organizatorzy Turnieju nagrodzili także najlepszego bramkarza i najlepszego strzelca turnieju.

Po dekoracji zwycięzców turnieju odbyła się wyjątkowa uroczystość odznaczenia Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka "Medalem 25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów" przyznanym przez Kapitułę Zarządu Głównego NSZZP w Warszawie w uznaniu zasług i osobistego wkładu we współpracę i rozumienie potrzeb policjantów. Przypomnijmy, że NSZZP to związek zawodowy, który powstał w polskiej policji na ideałach z Sierpnia 1980 i "Solidarności". Wraz z Wójtem Gminy Jeżowe odznaczony został także Starosta Niżański Robert Bednarz.

Edward Chaber

7 września 2015

Konserwacja rzeki Jeżówka

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych poinformował, że wyłonił już wykonawcę prac konserwacyjnych na rzece Jeżówka - Zakład Usług Leśnych
i Melioracyjnych Lucjan Paterek z Jamnicy. Firma rozpoczęła już prace objęte przetargiem.
Zakres prac będzie obejmował koszenie skarp i dna na całej długości rzeki oraz usunięcie przetamowań i oczyszczenie przepustów na długości 11km i 289m. Prace te na odcinku od Cholewianej Góry po Jeżowe Pikuły zgodnie z terminami określonymi w procedurze przetargowej powinny się zakończyć do 13.11.2015

Edward Chaber

3 września 2015

Oficjalny profil gminy Jeżowe na portalu Facebook

Oficjalny profil gminy Jeżowe na portalu Facebook
www.facebook.com/jezowe

2 września 2015

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

Z inicjatywy Wójta Gminy Jeżowe 29 maja 2015r. na sesji Rady Gminy Jeżowe Radni zmienili uchwały w sprawie:

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Jeżowe
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwały te, aby weszły w życie muszą być jeszcze przekazane do organu nadzoru – Wojewody oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, celem zbadania zgodności z prawem a następnie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Dopiero po tym etapie podamy szczegółowe informacje dotyczące zmian. W orzecznictwie prawidłowe ogłoszenie uchwały urosło do rangi podstawowego warunku jej wejścia w życie, a więc rozpoczęcia bytu prawnego. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Oznacza to, że przepis prawa nieogłoszony nie wchodzi w życie.
Jeśli uchwały wejdą w życie nowe stawki opłat będą obowiązywać od 1 listopada 2015r.

Monika Siudak

28 lipca 2015