Redakcja

Redakcja stała:
Stanisław Szot
Roman Rurak

PROJEKT GRAFICZNY:
Zbigniew Bednarz
Roman Rurak

Urząd Gminy Jeżowe
Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe
tel.: 15 8794 304 w. 114
e-mail: gazetajezowska@jezowe.pl
www.jezowe.pl