Nowe niższe stawki za odpady komunalne od 1 listopada 2015r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 września 2015

W Gminie Jeżowe nastąpiły zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali się segregować odpady będą to w każdym przypadku obniżki tych opłat.
Właściciele gospodarstw jednoosobowych będą płacić 7 zł mniej miesięcznie (dotychczas płacili 15 zł), pozostali właściciele nieruchomości zamieszkałych z zadeklarowaną segregacją odpadów będą płacić 2 zł mniej miesięcznie (a więc 13 zł zamiast 15zł, 18 zł zamiast 20 zł, 23 zł zamiast 25 zł).
Tylko w jednym przypadku stawka wzrosła (odpady niesegregowane, 2 osoby), jednak ponad 90% mieszkańców segreguje odpady komunalne.
Zmniejszyły się też stawki opłat dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dla pojemników o pojemności 120l i KP-7.

Ponadto od 1 stycznia 2016r. ulegną zmianie terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będą one takie same jak terminy płatności podatku, czyli:
1) za miesiące: styczeń, luty marzec – do 15-go marca,
2) za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec – do 15-go maja,
3) za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień – do 15-go września,
4) za miesiące: październik, listopad, grudzień – do 15-go listopada.
Pozostałe regulacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczące mieszkańców nie uległy zmianie.

Pomimo upływu terminu do złożenia nowej deklaracji nie wszyscy mieszkańcy i podmioty gospodarcze ją złożyły, dlatego Wójt Gminy pilnie prosi o dopełnienie tego obowiązku w Urzędzie Gminy Jeżowe pok. nr 8

Monika Siudak