Fortepian w szkole muzycznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 września 2015

Rozwija się utworzona Uchwałą Nr XX/136/2012 Rady Gminy Jeżowe z dnia 17 lipca 2012 r Samorządowa Szkoła Muzyczna w Jeżowem – od tego roku szkolnego ma już swojego stałego, wyłonionego w konkursie, dyrektora - Pana Marka Sękiela. Siedzibą szkoły jest wydzielona część w budynku Publicznego Gimnazjum w Jeżowem, a Szkoła jest samodzielnym podmiotem oświatowym.

Wielkim zwolennikiem powstania takiej szkoły w Jeżowem był obecny Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, który jeszcze jako radny Rady Gminy Jeżowe domagał się jej powstania i przekonywał do tego pomysłu pozostałych radnych jak i ówczesne władze gminy. Mocno akcentował konieczność jej powstania we własnej poprzedniej kampanii wyborczej. Argumentacja okazała się skuteczna i szkoła powstała. Ta postawa wójta motywowana i potrzebami środowiska i mocnym akcentowaniem w swojej działalności potrzeby kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży wokół kardynalnych wartości, które tworzyły i tworzą polską historię, tradycję i kulturę przekłada się też na konkretne decyzje.
Jeszcze w czerwcu tego roku wójt zwrócił się z prośbą do Rady Gminy, by zabezpieczyć środki na konieczną adaptację pomieszczeń gimnazjum na potrzeby szkoły muzycznej. Radni podjęli te korzystne dla szkoły decyzje i podjęli uchwałę 20 czerwca tego roku o przeznaczeniu prawie 38.000 zł na prace remontowo-adaptacyjne, które trwały w okresie wakacyjnym.
Na początku września dla szkoły muzycznej za 38 tys.zł został zakupiony najważniejszy i najpiękniejszy instrument – fortepian marki Yamaha wzbogacając bazę instrumentów, na których uczą się uczniowie szkoły. Sporą częścią tej bazy są instrumenty prywatne uczniów jak i instrumenty wypożyczane.

Szkoła w tej chwili po dokonanych adaptacjach posiada 6 pomieszczeń przystosowanych do nauki gry na instrumentach, które jeszcze w tym roku zostaną przystosowane pod względem akustycznym.

Kadrę szkoły stanowi 16 pracowników dydaktycznych, którzy uczą gry na następujących instrumentach:
fortepian
skrzypce
altówka
wiolonczela
akordeon
gitara
I w klasie instrumentów dętych:
flet
klarnet
saksofon
trąbka

Te zajęcia nauki gry na w/w instrumentach są prowadzone metodą praktyki indywidualnej z uczniem. Oprócz tych zajęć prowadzone są także lekcje teoretyczne w poszczególnych klasach.

Ten rok szkolny dla szkoły będzie rokiem wyjątkowym, ponieważ jest to już czwarty rok jej działalności i w tym roku 2015/16 szkołę ukończą pierwsi absolwenci.

Edward Chaber