Zespół Szkół w Jeżowem Centrum wyremontowany i doposażony.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 września 2015

Projekt pod nazwą: „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum” został zakończony - zrealizowano go dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zakres prac budowlanych obejmował wnętrze budynku: przebudowę części dydaktycznej i zmianę sposobu użytkowania, remonty korytarzy, remont budynku sali gimnastycznej, przebudowę zaplecza kuchennego, wymianę instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych oraz zakupy sprzętu i nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego w tym tablicy interaktywnej.
Całkowita wartość projektu: 1 148 380,78 zł, otrzymane dofinansowanie ze środków EFRR: 718 848 zł.

Edward Chaber